Usługi dla osób fizycznych

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych w sprawach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (konsumentów). W szczególności zakres usług obejmuje następujące dziedziny prawa: prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo upadłościowe, prawo spadkowe.