Prawo cywilne

  • Prowadzenie sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Arbitrażowy przy Polskim Związku Piłki Nożnej),
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz wsparcie w negocjowaniu warunków umów. Analiza wzorców umów dostarczanych przez kontrahentów,
  • Zabezpieczenie procesów inwestycyjnych od strony formalno – prawnej.
  • Audyty prawne zarówno w ramach weryfikacji własnych przedsiębiorstw jak również w celu analizy prawnej przy transakcjach fuzji i przejęć (due diligence).