Windykacja

  • Usługa pieczęci prewencyjnej, polegająca na umieszczaniu na fakturach sprzedażowych pieczęci o treści „Płatności nadzoruje KANCELARIA SIMPLEX" lub innej wg wyboru Klienta,
  • Prowadzenie procedury miękkiej windykacji: rozmowy z dłużnikami, wysyłanie wezwań do zapłaty, ustalanie warunków restrukturyzacji zadłużenia, zawieranie ugód i porozumień z dłużnikami,
  • Dochodzenie należności od dłużników w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych (windykacja twarada).