Prawo cywilne

  • zastępstwo procesowe w sprawach dział spadku
  • reprezentowanie klienta w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
  • dochodzenie należności z umów cywilnoprawnych na drodze polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej