Prawo administracyjne

  • Sporządzanie pism oraz wniosków w ramach procedury uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń, koncesji itp.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami I i II instancji: bieżąca korespondencja z organem, udział w rozprawach administracyjnych, sporządzanie odwołań i skarg,
  • Prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym: sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, udział w rozprawach administracyjnych.