Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze

  • Przygotowanie umów spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej,
  • Kompleksowe zakładanie spółek prawa handlowego (w tym spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością): sporządzenie umowy spółki, pomoc w doborze klasyfikacji PKD, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, Głównym Urzędzie Statystycznym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędzie skarbowym,
  • Przekształcanie spółek prawa handlowego w inne spółki, spółek cywilnych oraz firm jednoosobowych w spółki prawa handlowego,
  • Organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników w spółkach prawa handlowego,
  • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw,
  • Prowadzenie sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.