Prawo autorskie oraz własności intelektualnej

  • Przygotowanie umów dot. przeniesienia majątkowych praw autorskich,
  • Sporządzanie umów licencyjnych,
  • Rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej