Prawo rodzinne

  • zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód i separację
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach o podział majątku wspólnego
  • zastępstwo sądowe w sprawach o alimenty