Prawo pracy

  • obsługa procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami,
  • pomoc prawna w negocjacjach ze związkami zawodowymi w toku sporów zbiorowych,
  • doradztwo prawne przy procesach zwolnień grupowych oraz przejścia zakładów pracy na nowego pracodawcę (w trybie art. 231 Kodeksu pracy),
  • Prowadzenie sporów pracowniczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.